Blijvende Blunders: De grote nutteloze werken

(C) 1993 Douglas de Coninck / Uitgeverijk Kritak

(C) 1993 Douglas de Coninck / Uitgeverij Kritak

Blijvende Blunders: De grote nutteloze werken (1993) is a “touristic guide” by Douglas de Coninck. It lists 51 works of art in Belgium that had, at the time of writing, in some way failed. In most cases, the construction was “temporarily” halted.

By now, some of them have been demolished, some of them have been finished and are in use, but most have become permanent citrastructuræ.

The book was and is my main inspiration to get into this hobby.

Blijvende Blunders: De grote nutteloze werken (1993) is een “toeristische gids” door Douglas de Coninck. Het beschijft 51 kunstwerken in België die, op het moment van schrijven, op de een of andere manier gefaald hadden. In de meeste gevallen werd de bouw “tijdelijk” stilgelegd.

Momenteel zijn sommige bouwwerken gesloopt, sommige zijn afgebouwd en in gebruik, maar de meeste zijn, meer dan 20 jaar later, nog steeds citrastructuræ.

Het book was en is mijn hoofdinspiratie voor deze hobby.

 

The list below sums up all projects covered in the book. As I continue writing this blog, I’ll update entries into links.

Onderstaande lijst geeft de projecten die het boek beschrijft. Tijdens het schrijven van dit weblog zal ik links aanmaken.

Luxembourg / Luxemburg

 • Autelbas: bridge abutments E25 / Bruggehoofden E25
 • Bouilon: Semois bridge / viaduct over Semois

Namen

 • Fernelmont: useless bridge over E42 / nutteloze brug over E42

Liège / Luik

 • Liège: Cointe tunnel / tunnel van Cointe
 • Francorchamps: useless highway / nutteloze snelweg
 • Liège: ghost subway / spookmetro

Limburg

Antwerp / Antwerpen

 • Genk-Antwerpen: the pipe / de smeerpipe
 • Ranst-Kwaadmechelen: too low bridges E313 / te lage bruggen E313
 • Doel: useless dock / nutteloos Doeldok
 • Ranst: bumps Antwerp grand beltway / bulten Grote Ring Antwerpen
 • Merksem: useless bridge complex A12 / nutteloos bruggencomplex A12
 • Oelegem-Sint-Job-in-‘t-Goor: towboat canal / Duwvaartkanaal
 • Antwerp: useless subway tunnels / nutteloze metrotunnels
 • Ruisbroek: useless bridge abutments / nutteloze bruggehoofden
 • Tisselt: useless lift bridge / nutteloze hefbrug
 • Mechelen-Bonheiden: useless N15 section / nutteloos stuk N15
 • Brussels-Mechelen-Antwerp: centre of the E19 / middenberm E19

Brabant

 • Brussels: four useless highway interchanges / vier nutteloze verkeerswisselaars
 • Koekelberg: overpass on tour / viaduct op reis
 • Brussels: useless subway stations and nuclear shelters / nutteloze metrostations en atoomschuilkelders
 • Brussels: too wide underground trams / trams te breed voor premetro
 • Louvain-la-Neuve: useless E411 overpass / nutteloze brug over E411
 • Zaventem: useless airport tunnel / nutteloze luchthaventunnel
 • Zaventem: useless railway station / nutteloos spoorwegstation
 • Bierbeek: premature HST-tunnel / vroegtijdige HST-tusnnel
 • Brussels: lost tunnel / verdwenen tunnel

Eastern Flandres / Oost-Vlaanderen

 • Dendermonde-Sint-Niklaas: useless N41 section / nutteloos stuk N41
 • Zelzate: failed gypsum experiment alongside N49 / mislukt experiment met gips langs N49
 • Ghent: cable-stayed bridge behind the opera / tuikabelbrug achter operagebouw
 • Landegem: useless rail bridges / nutteloze spoorbruggen

Hainaut / Henegouwen

 • Anvaing: useless useless tunnels and bridges / nutteloze tunnels en bruggen
 • Ronquières: inclined plane / hellend vlak
 • Strépy-Thieu: half double boat lift / halve dubbele scheepslift
 • Thieu: useless E19 overpass / nutteloze brug over E19
 • Charleroi: useless subway tunnels and stations / nutteloze metrotunnels en -stations
 • Arquennes: useless A54 overpasses / nutteloze bruggen over A54
 • Erquellinnes-Lobbes: useless A54 bridges  / nutteloze bruggen A54
 • Bossu: useless N51 overpass / nutteloze brug over N51
 • Pecq-Armentières: useless N58 section / nutteloos stuk N58

West-Flandres / West-Vlaanderen

 • Marke-Bellegem: useless A17 section / nutteloos stuk A17
 • Varsenare: ghost bridges A17 / spookbruggen A17
 • Torhout: useless A17 interchange / nutteloze verkeerswisselaar A17
 • Wevelgem: tunnel under A17 / tunnel onder A17
 • Kortrijk: incomplete beltway / onvoltooide ring
 • Ieper: useless A19 bridge / nutteloze brug A19
 • Wervik: bridge over new Leie / brug over de nieuwe Leie
 • Brugge: twin bridge / brug in tweevoud

 

† At the time of writing, Brabant was still  one province within Belgium. In 1995 it was split up in two provinces (Flemish Brabant and Wallon Brabant) and a Region (Brussels Capital Region) / Op het moment van schrijven was Brabant nog één provincie binnen België. In 1995 is Brabant het opgesplitst in twee provincies (Vlaams en Waals Brabant) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Updated: April 13, 2014 — 1:25 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.