Turn left to go offroad

Close to my house, there’s a road, the Kromwijkdreef, with a left-turn lane. If you go left you’ll end up … in the grass. Or down an embankment. Or, if you really step on it, in someone’s living room. Or balcony!

Vlak bij mijn huis is een weg, de Kromwijkdreef, met een voorsorteervak naar links. Als je daadwerkelijk naar links gaat, kom je uit in … het gras. Of je rijdt de berm af en eindigt 3 meter lager. Of, als je echt plankgas gaat, in iemands woonkamer, of balkon!

Panorama view of the situation

Panorama view of the situation.

The explanation: All the roads in the Bijlmermeer were high-level roads with direct access to parking garages. A few ramps were needed to get down to the surface level, for maintnance vehicles, emergency workers, etc., see map below. One of those ramps (the one at Klieverink) was placed here, but some of the elevated roads were converted to surface roads; therefore, the ramps are no longer necessary.

Next weekend they’ll go resurface this road, I assume they’ll also remove this left-turn lane.

De reden voor deze uitvoegstrook is dat alle wegen in de Bijlmermeer op een dam of viaduct lagen, met rechtstreekse toegang tot de parkeergarages. Er waren een paar hellingen naar het maaiveld nodig, voor onderhoud, hulpdiensten etc. – zie de kaart. Een van deze afritten (aan de Klieverink) lag hier, maar enkele van de verhoogde wegen zijn verlaagd tot het maaiveld, en daarom zijn de afritten en hellingen verwijderd.

Komend weekend gaan ze de weg herasfalteren. Ik neem aan dat deze uitvoegstrook ook verwijderd wordt.

Maps:

Topographical map of the Bijlmermeer from 1980.

Topographical map of the Bijlmermeer from 1980.

Visit date / datum bezoek: May 4th, 2014 / 4 mei 2014
Status at last visit / status bij laatste bezoekLeft turn lane that leads into the grass / Linker uitvoegstrook die tot in het gras leidt.
Future status / Toekomstige status: Probably will be removed during resurfacing on May 7-9 / Wordt waarschijnlijk verwijderd tijdens het her-asfalteren op 7-9 mei.

Updated: May 5, 2014 — 9:16 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.